top mobile web builder

-CISV-

משפיע ומחנך לעולם שליו וטוב יותר

מה?

החוויות השונות בCISV מחנכות ומעוררות השראה לעשיה עבור עולם שליו וטוב יותר. החוויות הללו נאספות דרך הפעילויות שיש לCISV להציע, כגון המחנות הבינלאומיים והפעולות בארץ.

איך?

CISV מעביר את מטרותיו דרך 3 שיטות. הראשונה היא "חינוך למען שלום", למידה חוויתית (או למידה דרך עשיה) וחבירה לארגונים בעלי אידיאולוגיה דומה (LMO).

למה?

CISV קיים כדי לחנך ולהעניק השראה על מנת שאנשים יוכלו לתרום באופן פעיל לעולם CISVשל שלום, צדק ושווין, היכן שזכויות אדם יכובדו. בCISV מחנכים לערכים אלה משום שאנו מאמינים כי כל אחד יכול למלא תפקיד ביצירת עולם טוב יותר.

בCISV יש ארבעה תחומים אשר דרכם אנו מלמדים חינוך למען שלום

שעליהם נפרט בקצרה למטה

גיוון

חוקר את הזהות של הפרט ומבקש מאיתנו לחשוב על עצמנו כעל אדם בתוך קהילה רחבה יותר.

זכויות אדם

מתייחס לכיצד זכויות אדם משפיעות על כל היבט בחיינו ואיך הפרות של זכויות אלה יכולות להיות מושרשות בבסיס של בעיות שונות, כמו רעב, אלימות והפקרות.

פיתוח בר קיימא

מחפש דרכים שונות לקידום רווחה כלכלית וחברתית, תוך שמירה על הסביבה באמצעות שימוש אחראי של משאבים טבעיים.

פתרון קונפליקטים

עוזר לנו להבין איך קונפילקט נוצר, בכוונת תחילה או לא, ומה ניתן לעשות כדי למצוא פתרון בשבילו.