CISV educates and inspires action for a more just and peaceful world

CISV מחנך ומעודד פעולה למען עולם צודק ושליו יותר

עתיד שליו יותר לכל האנשים. תפיסה זו מבוססת על כבוד והבנה בין-תרבותית, על מודעות ליחסים בינלאומיים ועל חברות ללא גבולות.
CISV רוצה
אירוח תוכניות בינלאומיות לילדים ונוער בגילאי 11 ומעלה. תוכניות אלה מעודדות פתיחות וכבוד כלפי כל בני האדם, מקדמות סובלנות והבנה של תרבויות וגישות שונות, יוזמות חברויות למרות הבדלי לאומיות או אמונות ומחנכות לפתרונות סכסוך לא אלימים.
CISV עושה
ארגון עולמי המוקדש לחינוך והשראה לשלום באמצעות בניית חברות בין-תרבותית, שיתוף פעולה והבנה. ה-CISV נוסד בשנת 1950, והיום מהווה פדרציה של 70 עמותות חברות ברחבי העולם, עם מעל 200 סניפים או קבוצות מקומיות. במשך למעלה מ -60 שנה אנו נותנים לאינספור ילדים ובני נוער חוויות בלתי נשכחות ואת ההזדמנות ליצור חברויות מתמשכות באמצעות התוכניות הבינלאומיות שלנו.
CISV הוא

הצטרפו לפעילויות והאירועים הקרובים:

No Events