הרשמה לשנת הפעילות 2019-2020 נפתחה!

ההרשמה לשנת הפעילות 2019-2020 פתוחה לכולם. ניתן להכנס דרך הלינק: https://cisv.vp4.me/REG2020

בהצלחה לכולנו!

 

להלן עלויות הרישום:

פירוט ילד ראשון ילד שני ילד שלישי חניך כיתות י-יב שאינו מדריך מדריך בוגר
דמי חבר 850 650 400 850 400 100
מיניקמפ 400 400 400 400 100 200