CISV INTERNATIONAL

CISV  נוסד בשנת 1950, מהווה פדרציה של 69 מדינות חברות מרחבי העולם. האגודות הלאומיות שלנו (עמותות חבר באופן מלא) ועמותות בהליכי קידום (אגודה בתהליך של הגעה למצב חברות באופן מלא) מקיימות את התכנית החינוכית שלנו ושיתוף הפעולה ברמה בינלאומית באמצעות חברותם הבינלאומית במסגרת  CISV. CISV הבינלאומי מסייע ומנחה את העמותות שלו על ידי תיאום ההיבטים הבינלאומיים של התוכניות שלנו, מתן הנחיות בנושאי מדיניות, מומחיות ותמיכה בתשתית.

פרטי קשר CISV INTERNATIONAL

אתר הארגון העולמי: