הצוות שלנו (הוועד, ועדות המשנה ובעלי התפקידים השונים):

  • אחראי על חברי התנועה בארץ ומייצג אותם
  • אחראי על קיומה השוטף של התנועה
  • אחראי על קיום פעולות, אירועים ומיניקמפים
  • אחראי על קיום המחנות בארץ
  • אחראי על גיוס והכשרת מדריכים לקראת תכניות הקיץ
  • אחראי על בניית משלחות לקראת תכניות הקיץ
  • אחראי על התנהלות התנועה בארץ אל מול ארגון CISV העולמי

הנהלת התנועה - הרכב הועד


יו"ר התנועה

ס.יו"ר התנועה

מזכירת הועד - בינ"ל

מזכירת הועד

דנה ארבייטמן
דנה ארבייטמן
דנה ארבייטמן

יו"ר התנועה

אייריס דגן
אייריס דגן
אייריס דגן

סיו"ר התנועה

אנג'לין באומר העצני
אנג'לין באומר העצני
אנג'לין באומר העצני

חברת ועד, מזכירת הועד לנושא קשרי חוץ

דפנה בן יעקב
דפנה בן יעקב
דפנה בן יעקב

מזכירת הועד


גילי אלי
גילי אלי
גילי אלי

חבר ועד

שיר דינאל
שיר דינאל
שיר דינאל

חבר ועד, רכז הדרכה

אסנת גבה
אסנת גבה
אסנת גבה

חברת ועד, גזברית התנועה

רונית עזריאל
רונית עזריאל
רונית עזריאל

חברת ועד, ממונה לוגיסטיקה וניהול סיכונים

עדי בר
עדי בר
עדי בר

חברת ועד

עמר גלס
עמר גלס
עמר גלס

חבר ועד

נפתלי העצני
נפתלי העצני
נפתלי העצני

חבר ועד

עמרי שובל
עמרי שובל
עמרי שובל

חבר ועד


אלעד לביא
אלעד לביא
אלעד לביא

חבר ועד, Junior NJR - נציג ה-JB בועד

אמיתי עבודי
אמיתי עבודי
אמיתי עבודי

חבר ועד, Senior NJR - נציג ה-JB בועד

ועדת ביקורת

אדי שטלצר
אדי שטלצר
אדי שטלצר

חבר ועדת ביקורת

תרצה ישראלי
תרצה ישראלי
תרצה ישראלי

חברת ועדת ביקורת

הרכבי הועדות

ועדת שיבוצים:

אסנת גבה, שיר דינאל, שני הארוניאן, אייל סלוניקי ויהודית סקפה

ועדת קשרי בוגרים:

נפתלי העצני, שני מיכאל, זיו יציב, אלעד פלחצ', ענבר גבה ונועה רות

ועדת גיוס מיון והכשרת מדריכים וצוותי מחנות: 

אייריס דגן, שיר דינאל, עומר גלס, עמרי שובל, שני מיכאל ואלעד פלחצ'

 ועדת טיסות:

עדי בר ומיכל אנב

 ועדת אירועים:

דפנה אלי צדיקריו, דנה שריה ושני מיכאל

ועדת מדיה:

דנה ארבייטמן, גילי אלי, עמרי שובל, איריס ידידיה ועומר גלס

ועדת מחנות:

אייריס דגן, אנג'לין העצני, עמרי שובל, רונית עזריאל, אדי שטלצר (שיבוץ משפחות מארחות), שרון רוזן (שיבוץ תורנויות מטבח) ושחר בר (הקמות ופירוקים)

גיוס תרומות:

דפנה בן יעקב

ועדת חנות:

עדי בר, מיכל אנב, שני מיכאל ויובל דיסקין

צוות היגוי מעורבות הורית:

דנה ארבייטמן, דפנה בן יעקב, תרצה ישראלי וזיו יציב

צוות הקמת עמותה:

אייריס דגן, דפנה צדיקריו אלי ותרצה ישראלי