אחריות

 • ליווי קבוצה של 4 עד 7 ילדים מגיל 11 ואילך לתקופה מקסימלית של 4 שבועות
 • כתלות בגילם, שימוש כתפקיד של "אבא"/"אמא" של הילדים במשלחת, או לחלופין כמעין "אח/אחות" גדול/ה
 • אחריות והכוונה על הילדים המשתתפים בתכנית
 • תכנון פעולות, משחקים ושלל הדגמות יחד עם המדריכים האחרים ועם צוות ניהול המחנה.
 • לפעמים, הכנת חוברות יחד עם ילדי המשלחת ומשפחותיהם
 • לפעמים, הכנת מצגת מצחיקה ואינטראקטיבית המציגה את הארץ ואת המשלחת.
 • לפעמים, הכנת "פעילות תרבותית" יחד עם חברי המשלחת, הקשורה לנושא המחנה.
 • השתתפות בהכשרה לצורך הדרכת משלחת
 • קיום מפגשי הכנה יחד עם ילדי המשלחת והשפחות לקראת המחנה, לצורך גיבוש, הכנת המשלחת והסברה להורים
 • במהלך המחנה, המדריך הוא איש הקשר היחיד בין ילדי המשלחת למשפחתם

דרישות

 • חיבה לילדים; הנאה מעבודה עם ילדים ותמיכה בהם
 • יצירתיות
 • התלהבות
 • סבלנות רבה ויכולת תפקוד ברוגע וביעילות במצבי לחץ
 • יכולת ארגונית טובה
 • כישורי תקשורת טובה - עם ילדים ומבוגרים
 • אנגלית טובה
 • פתיחות מחשבתית כלפי דעות שונות, תרבויות שונות, דתות שונות ועוד ...
 • חוסר פחד מטיולים, טיסות וכו'

מה אנחנו מציעים למדריכים שלנו