JB בא בכל הצורות והגדלים, אבל לכולם יש דברים במשותף.

העקרונות של הJB הם אלו שיוצרים ומאחדים אותנו:
• כל ה-JBרים הם חלק מתנועה בינלאומית.
• כל JB בכל מקום בעולם עובדים יחד למען אותן המטרות.
• ה-JB תמיד מתחדש, ומשתדרג.
העקרונות של ה-JB הם הבסיס שלנו.
הם המרכז של הדרך שבה הJB נוצר במשך ה40 שנה האחרונות והם ימשיכו להשתדרג.
מטרות הJB מתארות את מה שאנחנו מקווים להשיג על ידי השתתפות בסניף. בקיצור, מהן המטרות שלנו?
1. בניית קהילה כוללת
2. פיתוח הארגון שלנו
3. קידום מנהיגות
4. חינוך לפי ניסיון
5. העצמה לשקף ולפעול למען עתיד טוב יותר