חילופי משלחות-Interchange: גילאי 12-13/13-14/14-15, במשך 4 שבועות (שבועיים בכל מדינה)