מדריך בוגר – Leader: ליווי משלחת לתוכנית בינלאומית, גיל 19/21 ומעלה