מדריך בוגר – Leader: ליווי משלחת לתוכנית בינלאומית, גיל 19/21 ומעלה

בתוכניות שלנו למשתתפים מתחת לגיל 16, המשתתפים מלווים על-ידי מתנדב בוגר. כל משלחת של 4-6 ילדים/מתבגרים עומדת תחת אחריותו של “מדריך בוגר”. המדריך הבוגר צריך להיות בן 21 ומעלה, במקרים מסוימים נדרש מדריך בגיל 19 ומעלה. אין מגבלת גיל מקסימלי למדריך הבוגר. למדריך הבוגר אין עלויות הקשורות בפעילות, פרט לדמי חבר ותשלומים שהוגדרו מראש על-ידי CISV ישראל.

המדריך משמש כתחליף לאמא ולאבא בזמן התוכנית, בעל אחריות משפטית על ילדי המשלחת במהלך התוכנית, יחד עם חברי ה-Staff (צוות ניהול המחנה), ואחראי על אופי התוכנית. לצורך ליווי משלחת כמדריך נדרשת הכשרה, אותה מספק CISV ישראל למדריך הבוגר.

מדריכים בוגרים לרב מפתחים קשרי חברות משמעותיים ולמשך כל חייהם עם אנשים מרחבי העולם.