במהלך חודשי הקיץ הקרוב, ייצאו חניכי הסניף הישראלי למגוון משלחות ומפעלים ברחבי העולם. שיבוץ המשלחות נעשה ע”י מדריכי השכבה וחברי ועדת השיבוצים, ע”פ קריטריונים שנקבעו מראש ובהתאם לשיקולים שונים.

משפחות המעוניינות לשלוח את ילדיהם לאחד ממפעלי הקיץ מתבקשות:

א. למלא אונליין את טופס הרישום, באמצעות הכפתור מטה (טופס הרשמה למחנות 2019).

ב. לשלוח עם הילדים עד ה-7.1 צילום דרכון והמחאה ע”ס 2000 ש”ח לפקודת CISV תל אביב תוך ציון שם הילד, שם המחנה והכיתה בגב ההמחאה. או לחילופין לבצע העברה למספר חשבון 407855 על שם CISV תל אביב, בנק הפועלים סניף 680 ולציין את שם הילד בהעברה.

את ההמחאה ניתן להעביר לאסנת, גזברית התנועה, או לאחד מחברי הועד אשר ימתינו לכם כבר בפעולה הקרובה בעמדות הגביה.

חשוב לציין כי  אין הארגון מתחייב לשבץ את כלל החניכים אשר הגישו מועמדות וכן, במקרה של ביטול המועמדות לאחר מועד ההרשמה, לא יינתן החזר כספי.

 

No Events
No Events
No Events
No Events
No Events
No Events
No Events